» گالری تصاویر

بازدید مدیران ارشد گروه سرمایه‌گذاری اهداف و سرمایه‌گذاری صنعت نفت از سایت فشرده سازی شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان

تاریخ:99/09/27

بازدید مدیران ارشد گروه سرمایه‌گذاری اهداف و صنعت نفت از سایت فشرده سازی شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان

برگزاری دوره آموزشی رانندگان جدید حمل و نقل

تاریخ: 99/09/01

جلسه آموزشی رانندگان آذر ماه

جلسه آشنایی و معارفه مدیران شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان

تاریخ: 99/07/15

جلسه آشنایی و معارفه مدیران شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان

ارسال و توزیع بسته های بهداشتی به مناطق محروم جنوب در راستای مبارزه با ویروس کرونا

تاریخ: 99/04/31

پکارسال و توزیع بسته های بهداشتی به مناطق محروم جنوب در راستای مبارزه با ویروس کرونا

4

اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی به فرزندان ممتاز همکاران شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان

تاریخ:99/04/30

اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی به فرزندان ممتاز همکاران شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان


تغییر ساختار هیئت مدیره در شرکت

 تاریخ : 99/02/21

ارسال و تحویل اولین محموله گاز اتان به پتروشیمی امیرکبیر

تاریخ:98/11/11

پیش را ه اندازی پروژه فشرده سازی و انتقال گاز اتان

تاریخ: 98/11/04