Loading
انعقاد قرارداد فروش گاز اتان به شرکت مجتمع پتروشیمی ایلام
به منظور تامین خوراک مورد نیاز مجتمع پتروشیمی ایلام، قراردادی با موضوع فروش گاز اتان تولیدی شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان در تاریخ 20/04/1400 با آن مجموعه منعقد شد. به واسطه این قرارداد شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان متعهد شد با احداث یک واحد تقلیل فشار در مجتمع پتروشیمی ایلام، روزانه 100 تن گاز اتان (قابل افزایش تا 200 تن) به واحد الفین آن مجموعه تحویل دهد.
اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی به فرزندان ممتاز همکاران شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان
به دستور جناب آقای مهندس بهلولی مدیر عامل محترم شرکت، براساس آیین نامه رفاهی مصوب شرکت سرمایه گذاری نفت به منظور ارزش گذاری و تقدیر از فرزندان پرسنل شرکت، روز شنبه مورخ پنجم تیرماه 1400 لوح تقدیر و جایزه نقدی ویژه ای به فرزندان ممتاز همکاران شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان اهدا شد.
دستاوردی دیگر در راستای افزایش ظرفیت بارگیری سایت فشرده سازی گاز اتان
واحد مهندسی شرکت توسعه وتجهیز پترو ایرانیان در اردیبهشت ماه سال 1400 موفق شد با انجام طراحی، ساخت و راه اندازی ایر کولر با قابلیت ایجاد اختلاف دمای 170 درجه سانتیگراد به دمای محیط در فشارکاری 220 بار گیج میزان حجم ظرفیت بارگیری و حمل تریلرهای حامل مخازن گاز اتان را بالغ بر 15% افزایش دهد. همچنین به منظور توسعه واحد افزایش فشار و کاهش نقطه شبنم گاز، تجهیزات بلوئر با فشار کاری 17Barg و پکیج رطوبت گیری با ظرفیت 8000Nm3/hr ، ضمن طراحی در واحد مهندسی شرکت در سایت افزایش فشار نصب و عملیاتی شد.
دستاوردی دیگر در راستای افزایش ظرفیت بارگیری سایت فشرده سازی گاز اتان
واحد مهندسی شرکت توسعه وتجهیز پترو ایرانیان در اردیبهشت ماه سال 1400 موفق شد با انجام طراحی، ساخت و راه اندازی ایر کولر با قابلیت ایجاد اختلاف دمای 170 درجه سانتیگراد به دمای محیط در فشارکاری 220 بار گیج میزان حجم ظرفیت بارگیری و حمل تریلرهای حامل مخازن گاز اتان را بالغ بر 15% افزایش دهد. همچنین به منظور توسعه واحد افزایش فشار و کاهش نقطه شبنم گاز، تجهیزات بلوئر با فشار کاری barg17 و پکیج رطوبت گیری با ظرفیت nm3/hr8000، ضمن طراحی در واحد مهندسی شرکت در سایت افزایش فشار نصب و عملیاتی شد.
دستاوردی دیگر در راستای افزایش ظرفیت بارگیری سایت فشرده سازی گاز اتان
واحد مهندسی شرکت توسعه وتجهیز پترو ایرانیان در اردیبهشت ماه سال 1400 موفق شد با انجام طراحی، ساخت و راه اندازی ایر کولر با قابلیت ایجاد اختلاف دمای 170 درجه سانتیگراد به دمای محیط در فشارکاری 220 بار گیج میزان حجم ظرفیت بارگیری و حمل تریلرهای حامل مخازن گاز اتان را بالغ بر 15% افزایش دهد. همچنین به منظور توسعه واحد افزایش فشار و کاهش نقطه شبنم گاز، تجهیزات بلوئر با فشار کاری barg17 و پکیج رطوبت گیری با ظرفیت nm3/hr8000، ضمن طراحی در واحد مهندسی شرکت در سایت افزایش فشار نصب و عملیاتی شد.
دستاوردی دیگر در راستای افزایش ظرفیت بارگیری سایت فشرده سازی گاز اتان
واحد مهندسی شرکت توسعه وتجهیز پترو ایرانیان در اردیبهشت ماه سال 1400 موفق شد با انجام طراحی، ساخت و راه اندازی ایر کولر با قابلیت ایجاد اختلاف دمای 170 درجه سانتیگراد به دمای محیط در فشارکاری 220 بار گیج میزان حجم ظرفیت بارگیری و حمل تریلرهای حامل مخازن گاز اتان را بالغ بر 15% افزایش دهد. همچنین به منظور توسعه واحد افزایش فشار و کاهش نقطه شبنم گاز، تجهیزات بلوئر با فشار کاری barg17 و پکیج رطوبت گیری با ظرفیت nm3/hr8000، ضمن طراحی در واحد مهندسی شرکت در سایت افزایش فشار نصب و عملیاتی شد.
دستاوردی دیگر در راستای افزایش ظرفیت بارگیری سایت فشرده سازی گاز اتان
واحد مهندسی شرکت توسعه وتجهیز پترو ایرانیان در اردیبهشت ماه سال 1400 موفق شد با انجام طراحی، ساخت و راه اندازی ایر کولر با قابلیت ایجاد اختلاف دمای 170 درجه سانتیگراد به دمای محیط در فشارکاری 220 بار گیج میزان حجم ظرفیت بارگیری و حمل تریلرهای حامل مخازن گاز اتان را بالغ بر 15% افزایش دهد. همچنین به منظور توسعه واحد افزایش فشار و کاهش نقطه شبنم گاز، تجهیزات بلوئر با فشار کاری barg17 و پکیج رطوبت گیری با ظرفیت nm3/hr8000، ضمن طراحی در واحد مهندسی شرکت در سایت افزایش فشار نصب و عملیاتی شد.
بازدید روسای سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از سایت تقویت فشار کنگان
روز چهارشنبه مورخ 1400/02/22 گروهی از روسا و مدیران سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از سایت تقویت فشار بازدید بعمل آوردند. در این بازدید جناب آقای مهندس غریبی (ریاست محترم HSE سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس)، جناب آقای مهندس عمادی (جانشین ایشان)، جناب آقای مهندس قدرتی (ریاست محترم HSE سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس دو کنگان)، جناب آقای مهندس زیارتی (ریاست محترم محیط زیست سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس)، جناب آقای مهندس مویدی (ریاست محترم ایمنی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) و جناب آقای مهندس فرید (کارشناس محترم HSE سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس دو کنگان)، سوالاتی در خصوص مسائل فنی و ایمنی سایت مطرح نمودند که تمامی سوالات توسط آقای مهندس احمدی مدیر محترم بهره برداری و مهندسی شرکت پاسخ داده شد.
رسانه جدید
تعداد روزهای بدون حادثه
رسانه جدید
تعداد تراک ارسالی تا کنون
رسانه جدید
میزان تناژ تحویلی تاکنون
رسانه جدید
تعداد کارکنان

مشتریان ما

Loading

ارتباط با ما

  • تلفن: ۰۲۱۲۶۲۱۲۴۴۳
  • تلفکس: ۰۲۱۲۶۲۱۲۵۶۴
  • کدپستی: ٧٥٣٩١٧٠٦٢
  •  آدرس: استان بوشهر، بندر کنگان، فاز دوازده پارس جنوبی، سایت تنبک