Loading
بازدید اعضای محترم جدید هیأت مدیره شرکت از سایت تقویت فشار کنگان
تاریخ: 1400/07/17 اعضای محترم جدید هیأت مدیره شرکت از سایت تقویت فشار کنگان در تاریخ 17م مهر ماه سال 1400 از سایت فشرده سازی شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی (منطقه دو-سایت تمبک) بازدید کردند. در این بازدید، جناب آقای مهندس بوذرجمهر (رئیس محترم هیأت مدیره) آقای مهندس سجادی، آقای مهندس گرشاسبی (اعضای محترم هیأت مدیره) حضور داشتند و آقای مهندس بهلولی (مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره به همراه آقای مهندس پندند (رئیس سایت) میزبان ایشان بودند.
بازدید اعضای محترم جدید هیأت مدیره شرکت از سایت تقویت فشار کنگان
تاریخ: 1400/07/17 اعضای محترم جدید هیأت مدیره شرکت از سایت تقویت فشار کنگان در تاریخ 17م مهر ماه سال 1400 از سایت فشرده سازی شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی (منطقه دو-سایت تمبک) بازدید کردند. در این بازدید، جناب آقای مهندس بوذرجمهر (رئیس محترم هیأت مدیره) آقای مهندس سجادی، آقای مهندس گرشاسبی (اعضای محترم هیأت مدیره) حضور داشتند و آقای مهندس بهلولی (مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره به همراه آقای مهندس پندند (رئیس سایت) میزبان ایشان بودند.
آغاز فعالیت های عمرانی احداث سایت تقلیل فشار در پتروشیمی ایلام
با پایان یافتن فاز طراحی- مهندسی پروژه احداث و راه اندازی سایت تقلیل فشار در پتروشیمی ایلام، شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان در تاریخ 30 شهریور ماه 1400 فعالیت های عمرانی احداث این سایت را آغاز نمود.. با گذشت حدود یک ماه از زمان ابلاغ قرارداد تحویل خوراک به پتروشیمی ایلام واحد مهندسی شرکت توانست مراحل طراحی فنی-مهندسی را پشت سر گذاشته و وارد مرحله عملیات اجرایی ساخت گردد.
آغاز فعالیت های عمرانی احداث سایت تقلیل فشار در پتروشیمی ایلام
با پایان یافتن فاز طراحی- مهندسی پروژه احداث و راه اندازی سایت تقلیل فشار در پتروشیمی ایلام، شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان در تاریخ 30 شهریور ماه 1400 فعالیت های عمرانی احداث این سایت را آغاز نمود.. با گذشت حدود یک ماه از زمان ابلاغ قرارداد تحویل خوراک به پتروشیمی ایلام واحد مهندسی شرکت توانست مراحل طراحی فنی-مهندسی را پشت سر گذاشته و وارد مرحله عملیات اجرایی ساخت گردد.
آغاز فعالیت های عمرانی احداث سایت تقلیل فشار در پتروشیمی ایلام
با پایان یافتن فاز طراحی- مهندسی پروژه احداث و راه اندازی سایت تقلیل فشار در پتروشیمی ایلام، شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان در تاریخ 30 شهریور ماه 1400 فعالیت های عمرانی احداث این سایت را آغاز نمود.. با گذشت حدود یک ماه از زمان ابلاغ قرارداد تحویل خوراک به پتروشیمی ایلام واحد مهندسی شرکت توانست مراحل طراحی فنی-مهندسی را پشت سر گذاشته و وارد مرحله عملیات اجرایی ساخت گردد.
بازدید روسای سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از سایت تقویت فشار کنگان
روز چهارشنبه مورخ 1400/02/22 گروهی از روسا و مدیران سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از سایت تقویت فشار بازدید بعمل آوردند. در این بازدید جناب آقای مهندس غریبی (ریاست محترم HSE سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس)، جناب آقای مهندس عمادی (جانشین ایشان)، جناب آقای مهندس قدرتی (ریاست محترم HSE سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس دو کنگان)، جناب آقای مهندس زیارتی (ریاست محترم محیط زیست سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس)، جناب آقای مهندس مویدی (ریاست محترم ایمنی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) و جناب آقای مهندس فرید (کارشناس محترم HSE سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس دو کنگان)، سوالاتی در خصوص مسائل فنی و ایمنی سایت مطرح نمودند که تمامی سوالات توسط آقای مهندس احمدی مدیر محترم بهره برداری و مهندسی شرکت پاسخ داده شد.
رسانه جدید
تعداد روزهای بدون حادثه
رسانه جدید
تعداد تراک ارسالی تا کنون
رسانه جدید
میزان تناژ تحویلی تاکنون
رسانه جدید
تعداد کارکنان

مشتریان ما

Loading

ارتباط با ما

  • تلفن: ۰۲۱۲۶۲۱۲۵۶۴
  • تلفکس: ۰۲۱۲۶۲۱۲۴۴۳
  • کدپستی: ٧٥٣٩١٧٠٦٢
  •  آدرس: استان بوشهر، بندر کنگان، فاز دوازده پارس جنوبی، سایت تنبک