Loading
بازدید وزیر محترم صنعت نفت از غرفه شرکت توسعه و تجهیز پتروایرانیان(سرمایه گذاری صنعت نفت)
وزیر محترم نفت به همراه تعدادی از مشاورین و معاونین خود، روز جمعه، ۳م بهمن‌ماه ضمن بازدید از غرفه های مختلف سالن های ۸ و ۹، از غرفه شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت بازدید کردند. در این بازدید مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت –جناب آقای دکتر روحانی پور- و رئیس هیات مدیره شرکت سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک –جناب آقای مهندس سجادی – به ارائه توضیحاتی در خصوص مهمترین پروژه های گروه سرمایه گذاری صنعت نفت از جمله پروژه فشرده سازی و حمل گاز اتان پرداختند. لازم به ذکر است پروژه فشرده سازی و حمل گاز اتان در بهمن ماه سال 1398، به بهره برداری رسیده است و عملیات فشرده سازی و انتقال گاز اتان در حال انجام است.
بازدید مدیران ارشد گروه سرمایه‌گذاری اهداف و صنعت نفت از سایت فشرده سازی شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان
مدیران ارشد گروه سرمایه‌گذاری اهداف و سرمایه‌گذاری صنعت نفت در تاریخ ۲۷م آذر ماه سال ۱۳۹۹ از سایت فشرده سازی شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی (منطقه دو-سایت تمبک) بازدید کردند. در این بازدید، جناب آقای دکتر امید قائمی مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف و جناب آقای دکتر روحانی پور مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت حضور داشتند. همچنین آقایان خان محمدی عضو هیئت مدیره و معاون مالی و اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت، مهندس بهلولی مدیرعامل شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان و مهندس قادری نیز حضور داشتند.
بازدید مدیران ارشد گروه سرمایه‌گذاری اهداف و صنعت نفت از سایت فشرده سازی شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان
بازدید مدیران ارشد گروه سرمایه‌گذاری اهداف و سرمایه‌گذاری صنعت نفت از سایت فشرده سازی شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان مدیران ارشد گروه سرمایه‌گذاری اهداف و سرمایه‌گذاری صنعت نفت در تاریخ ۲۷م آذر ماه سال ۱۳۹۹ از سایت فشرده سازی شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی (منطقه دو-سایت تمبک) بازدید کردند. در این بازدید، جناب آقای دکتر امید قائمی مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف و جناب آقای دکتر روحانی پور مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت حضور داشتند. همچنین آقایان خان محمدی عضو هیئت مدیره و معاون مالی و اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت، مهندس بهلولی مدیرعامل شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان و مهندس قادری نیز حضور داشتند.
رسانه جدید
تعداد روزهای بدون حادثه
رسانه جدید
تعداد تراک ارسالی تا کنون
رسانه جدید
میزان تناژ تحویلی تاکنون
رسانه جدید
تعداد کارکنان

مشتریان ما

Loading

ارتباط با ما

  • تلفن: ۰۲۱۲۶۲۱۲۴۴۳
  • تلفکس: ۰۲۱۲۶۲۱۲۵۶۴
  • کدپستی: ٧٥٣٩١٧٠٦٢
  •  آدرس: استان بوشهر، بندر کنگان، فاز دوازده پارس جنوبی، سایت تنبک