توسعه و تجهیز پترو ایرانیان / پروژه ها / حمل و انتقال گاز اتان

 
حمل گاز اتان

 

شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان برای انتقال گاز اتان، بسکت های حاوی مخازن ویژه حمل اتان را با کمک تولید کننده داخلی طراحی و تولید نموده است که این مخازن روی تیغه های تریلر مونتاژ شده اند. 
 

ارتباط با ما

  • تلفن: ۰۲۱۲۶۲۱۲۵۶۴
  • تلفکس: ۰۲۱۲۶۲۱۲۴۴۳
  • کدپستی: ٧٥٣٩١٧٠٦٢
  •  آدرس: استان بوشهر، بندر کنگان، فاز دوازده پارس جنوبی، سایت تنبک