سایت تقویت فشار
 
 
سایت فشرده سازی گاز اتان واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی (منطقه دو-سایت تمبک) می باشد.
این سایت با مساحت 1.5 هکتار شامل پنج ایستگاه کلی دریافت، فشرده سازی، سرد سازی، بارگیری و یوتیلیتی می باشد، که گاز اتان در ایستگاه دریافت، با فشار 15.99( بار گیج) در دمای 45 درجه سانتیگراد با ترکیب 98% اتان از یک انشعاب شش اینچ متصل به خط انتقال شرکت پترو پالایش کنگان وارد سایت می شود. 
ظرفیت سایت تقویت فشار  پانصد تن گاز اتان در روز می باشد که در حال حاضر با توجه به قراردادهای موجود از 200 تن از ظرفیت مذکور استفاده می شود.

ارتباط با ما

  • تلفن: ۰۲۱۲۶۲۱۲۵۶۴
  • تلفکس: ۰۲۱۲۶۲۱۲۴۴۳
  • کدپستی: ٧٥٣٩١٧٠٦٢
  •  آدرس: استان بوشهر، بندر کنگان، فاز دوازده پارس جنوبی، سایت تنبک